تفاوت ظاهری قهوه عربیکا و ربوستا

تفاوت ظاهری دانه قهوه ربوستا و آرابیکا   عربیکا و روبوستا دو گونه‌ی فراوان قهوه در سراسر جهان می‌باشند، اما می‌دانید که بیش از صد گونه‌ی دیگر قهوه نیز وجود دارد؟ عربیکا و روبوستا تنها دو نوع از این صد گونه می‌باشند. شکل دانه‌ی ربوستا گردتر است اما عربیکا کشیده و در وسط دانه حالت s مانند دارد. […]