مسابقات قهرمانی باریستا 2018 World Barista

مسابقات قهرمانی باریستا 2018  World Barista آمستردام 56 نفر از باریستا های برتر جهان در مسابقات قهرمانی باریستا 2018 آمستردام هلند به رقابت پرداختند. در تصویر زیر شش نفر برتر از مسابقات را مشاهده می کنید . برنده رقابت قهرمانی باریستا سال 2018 آگنیسکا روئوسکااز لهستان بود که در تصویر مشاهده می کنید .   […]