نسپرسو لاوازا در فضا

نسپرسو لاوازا در فضا نسپرسو لاوازا در فضا امروزه قهوه به جز جدا ناپذیر زندگی روزانه مردم تبدیل شده است . از این رو این بار شرکت لاوازا با همکاری آژانش فضایی ایتالیا این ماموریت غیرممکن را ممکن کرد . اسپرسو در فضا ISSpresso Machine ceTurin (14 دسامبر 2017) – بعد از 32 ماه در […]