کافه های سیار خودرو های کلاسیک

کافه های سیار کافه سیار اتفاق تازه ای نیست که بخواهیم آن را مختص قرن بیستم بدانیم . وقتی به تاریخ مراجعه کنید همیشه سخن از کافه های سیار و دورگرد بوده . شاید فک کنید که در دوره های قبل از انقلاب صنعتی خبری از اتومبیل نبوده که کافه سیار باشد . اما در […]

گالری عکس قهوه عربیکا کلمبیا

گالری عکس قهوه عربیکا کلمبیا گالری عکس قهوه عربیکا کلمبیا این مقاله توسط یک جهانگرد از خاطرات سفر به مزرعه قهوه عربیکا در کشور کلمبیا نوشته شده است . با قهوه سنسو همراه باشید : در کلمبیا مزرعه های قهوه بر روی یک محور هستند که شامل آنتیوکویا، کالداس، کوکا، کوندینمرکا، هویلا، نرینو، نورته دی […]